Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Suomen Amerikankarvatonterrierit ja Rottaterrierit ry

Amerikankarvatonterrierien ja amerikanrottaterrierien oma yhdistys, Suomen Amerikankarvatonterrierit ja Rottaterrierit ry (Sakate), on perustettu vuonna 2005. Yhdistys ei ole vielä Suomen Kennelliiton (SKL-FKK ry) jäsen, mutta töitä jäsenyyden eteen tehdään koko ajan.
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää amerikankarvatonterrierien ja amerikanrottaterrierien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä edistää jäsenten tietoutta kenneltoiminnasta ja koiraharrastuksista.
Yhdistys neuvoo ja opastaa kaikessa rotuihin liittyvässä, sekä järjestää jäsenilleen monenlaista koiramaista toimintaa. Yhdistys ylläpitää myös pentuvälitystä ja jäsenkasvattajalistaa.
 
Sakate julkaisee Nahka-Sanomat -verkkolehteä sekä ylläpitää tilastoa suomalaisten koirien terveystutkimus- ja näyttelytuloksista sekä koirien ja syntyneiden pentujen lukumäärätilastoja. Sakate myös toimii aktiivisesti yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa ylläpitämässä rodun terveyttä.

SKL:n hallitus on 12.06.2016 pitämässään kokouksessa hyväksynyt amerikankarvatonterrierin ja amerikanrottaterrierin uusiksi Suomen Kennelliiton alaisiksi roduiksi

Kuva: Sari Uusitalo